Z DŮVODU STAVEBNÍCH PRACÍ

BUDE HRAD

 

ZPŘÍSTUPNĚN VEŘEJNOSTI OD 23.6.2018 

 
 DUBEN, Říjen -     soboty, neděle 10-12 a 13-16 hodin 
                      - všední dny pouze objednané skupiny  
 KVĚTEN,ČERVEN, ZÁŘÍ -    soboty,neděle 10-12 a 13-17 hodin 
                       - všední dny pouze objednané skupiny
ČERVENEC , SRPEN - denně kromě pondělí 10 - 12 a 13 - 17 hodin  

VSTUPNÉ

Dospělí - 50,- Kč

Studenti - 30,- Kč 

Senioři - 30,- Kč

Děti od 3 do -15 let. - 15,- Kč 

Děti do 3 let ,Pedagog. dopr. , ZTP – zdarma