1408 - 1437 - Páni ze Šonvaldu

Pán Bohuš ze Šonvaldu pocházel ze severní Moravy. Zprvu měl blízko ke dvoru olomouckých biskupů, pak přešel do uherských služeb, kde zastával vlivné postavení trenčínského župana. Zakoupením Malenovic se přiřadil k bohatým šlechticům - spolu se zdejším hradem převzal městečko Malenovice a vsi Tečovice, Buňov, Otrokovice, Kvítkovice, Kozinec, Horní a Dolní Doubravičky, Bohuslavice, Doubravy, Březůvky, Kračenovice, Louky, Lhotku a Březinku. Po jeho smrti malenovické panství zdědily jeho děti Hynek, Bohuš, Eliška, Anna, Kateřina a Markéta. Roku 1418 se sestry zřekly svých majetkových práv, a tím se Hynek a Bohuš stali jedinými spoluvlastníky Malenovic. O synu Bohušovi slyšíme naposledy roku 1420. Jeho bratr Hynek padl v bitvě u Vyšehradu 1. listopadu 1420, kde bojoval na straně krále Zikmunda proti husitům. V roce 1422 se tak připomíná jediná Anna, která jako oprávněná dědička převzala malenovické panství a později se provdala za Jana z Lichtenburka a Cornštejna.

historický erb